Elektro Smetana

Obchodní podmínky

společnosti ELEKTRO SMETANA s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektrosmetana.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník-spotřebitel nebo zákazník-podnikatel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost ELEKTRO SMETANA s.r.o. se sídlem Oldřichov 87, 391 43 Mladá Vožice, IČO 26080753, DIČ: CZ26080753 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 12765. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou zákazník-spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou zákazník-podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění dodatků a novel.

 

Spotřebitelská smlouva– je kupní smlouva, případně jiné smlouvy, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně zákazník (kupující) a na druhé straně dodavatel (prodávající).

Dodavatel/prodávající– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – podnikatel, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva– umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po uzavření smlouvy bude kupujícímu zasláno emailové potvrzení objednávky. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, protože může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu. Náklady na použití telefonu, internetu apod. pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy balíkem České pošty nebo smluvní přepravní společností. Dodávky předmětu plnění budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 14 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad, návod k použití výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní společnosti nebo pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní společnosti nebo pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží se snažíme zajistit po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dodání a podle druhu objednaných položek.


Způsob dodání zboží

Poštou - přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.

Balík Na poštu - odběr na Vámi vybrané poště. Balík bude doručen přímo na jednu z pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo emailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat. U objednávky zboží účtujeme poštovné 139,- Kč. Česká pošta garantuje přepravu a uložení balíku na zvolenou poštu následující den po podání pro všechny Balíky Na poštu podané do 15 hodin. Balík si můžete  vyzvednout následující pracovní den již od 12. resp. 15. hodiny. Česká pošta Vám elektronicky oznámí příchod balíku již v den podání.

Balík Do ruky - doručení na Vaši adresu. Zboží přijede za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo emailu. U objednávky zboží účtujeme poštovné 149,- Kč. Česká pošta garantuje doručení následující den po podání pro všechny Balíky Do ruky podané do 15 hodin. Balík je doručen až do vašeho bytu nebo kanceláře v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na adrese doručení, zanechá Vám Česká pošta písemné upozornění a také Vám zašle SMS/email o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.

Doručení přepravní společností – přeprava zásilek, které splňují podmínky přepravní společnosti. U objednávky zboží do 50 kg účtujeme za dodání zásilky přepravné 399,- Kč, u objednávky zboží nad 50 kg účtujeme za dodání zásilky přepravné 599,- Kč.  Zboží zaslané přepravní společností Vám přepravní služba dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání a to mezi 8:00 a 17:00 hodinou. Jeden pracovní den před samotným doručením Vašeho zboží obdržíte SMS/email s informací o termínu doručení, číslem zásilky a výši dobírky (pokud se jedná o dobírkovou zásilku). V den doručení obdržíte SMS zprávu nebo email s včasným upřesněním času doručení, případně Vás kurýr bude informovat o změnách týkajících se doručení zásilky. V případě, že Vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, zanechá na místě oznámenku o neúspěšném pokusu doručení, tato informace vám také bude zaslána emailem. Další pokus o doručení proběhne automaticky následující den na stejné adrese. Doručenou zásilku můžete zaplatit kurýrovi na dobírku v hotovosti (podle možností přepravní společnosti i platební kartou).

Osobní odběr - zboží je možno si vyzvednout nejdříve následující pracovní den po odeslaném avízu k vyzvednutí zboží nebo kterýkoliv následující pracovní den v provozní době prodejny, která je uvedena na webových stránkách. O možnosti vyzvednutí zásilky - naskladnění na prodejnu - budete informováni zasláním emailu nebo SMS zprávy. Osobní odběr zboží není zpoplatněn.

Dodání dopravou prodejce – zboží je dodáno prostřednictvím vlastní dopravy prodejce. Termín dodání touto formou se uskuteční po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Samotná doprava zboží ve městě, kde je prodejna prodávajícího, je poskytována zdarma. Touto dopravou zdarma se rozumí odevzdání zboží na dodací adrese kupujícího. U objednávky zboží s dodáním na adrese v rámci oblasti Prahy, Středočeského a Jihočeského kraje účtujeme dopravu ve výši 250,- Kč. Při dodání zboží firemní dopravou mimo tuto oblast účtujeme 7,- Kč/km.

 

Platební podmínky


V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo emailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na písemné nebo emailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část bez zbytečného odkladu odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží nebo výprodeje) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.


Způsoby plateb

platba v hotovosti- při převzetí zboží.

platba na dobírku- při zasílání balíkem České pošty nebo přepravní společností. Cena dobírky je účtována ve výši 30,- Kč.

platba převodem- zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u ČSOB. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo Vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

on-line splátky splátkovou společností - platba pomocí on-line internetového spotřebitelského úvěru splátkové společnosti. Po dokončení objednávky budete přesměrováni na stránky splátkové společnosti, kde vyplníte žádost o internetový spotřebitelský úvěr. Typ úvěru si vyberete během on-line uzavírání smlouvy. Smlouvy podepíšete a odešlete společně s kopií dokladů na naši adresu. Zboží Vám dopravíme ihned po jejich obdržení.

platba platebními kartami v prodejně při osobním odběru - VISA, VISA elektron, Maestro, Mastercard.

EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající potvrzuje, že výrobky jím distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím distribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je vyčíslen recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

 

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

 

Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží-li níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Doporučujeme odeslat email na email prodejce o b c h o d @ e l e k t r o s m e t a n a . c z   nebo dopis na naši adresu s textem: "Tímto odstupuji od smlouvy ze dne dd/mm/rrrr,  číslo objednávky  a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a nákladů na dodání zboží z internetového obchodu na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte, prosím, číslo účtu)." Případně text podobného obsahu. Nezapomeňte na datum a podpis.

Zboží doručte zpět na prodejnu ELEKTRO SMETANA s.r.o. v OD Dvořák, na Tř. 9. května 2886 v Táboře.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za zboží a náklady na dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Prodávající doporučuje kupujícímu vrátit výrobek v rámci odstoupení od kupní smlouvy v nepoškozeném originálním obalu.
Zákazník má právo vrátit použitý výrobek. Zároveň však, pokud bude kupující vracet použitý výrobek nebo výrobek mechanicky poškozený (prach ve vysavači, zbytky kávy v kávovaru, zabarvení plastových částí výrobků potravinami, …), má prodávající nárok na náhradu této chybějící hodnoty nového zboží v penězích, případně nárok na úhradu veškerých nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu (vyčištění nebo oprava výrobku). U malých spotřebičů mohou však tyto náklady překročit původní kupní cenu výrobku (vyčištění holícího strojku, výměna viditelně použitých součástí výrobku atd.). Sníženou hodnotu zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen nahradit v penězích. Výši chybějící hodnoty stanoví prodejce.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

-na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

-na dodávku novin, periodik a časopisů

-spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu.  Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel (kupující) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 - email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel (kupující) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je

Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, tel. +420 257 042 070. Telefonické dotazy jsou vyřizovány každý pracovní den od 9 do 11 hod., email: arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: gr9ab9x.


Odpovědnost za vady zboží - záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, kdy je uplatněna reklamace, až do doby jejího vyřízení. 
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Kupující - spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující - spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.  
 

Záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou.

Spotřebitel při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou

má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce.


Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou věci nebo její výměnou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)


O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající  vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě vady věci proto kupující může uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek, která jsou schopna provádět záruční opravy.
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

Reklamace zboží - v případě, že kupujícím je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení, které je schopen doložit.
V případě  zjevně neoprávněné reklamace (především z důvodu mechanického poškození) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá soudit, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).


Ochrana osobních dat

Společnost ELEKTRO SMETANA s. r. o. jako provozovatel serveru www.elektrosmetana.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Řídí se  dodržováním zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Registrace kupujícího- pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci vyplnit následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email)
Registrace kupujícícho - pokud nakupujete jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČO
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (email).

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Svou registrací v internetovém obchodu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů společností ELEKTRO SMETANA s.r.o. k marketingovým účelům a při vyjádření souhlasu se zasíláním nových obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu. Odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce nebo na emailu: o b c h o d @ e l e k t r o s m e t a n a . c z .

Používáním internetového obchodu www.elektrosmetana.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou nová pravidla uvedena na těchto stránkách, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Změna a zrušení Vašich osobních údajů z registrace

Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, pokud nám napíšete na email: o b c h o d @ e l e k t r o s m e t a n a . c z . Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.
Pokud se rozhodnete vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu s žádostí o vyřazení. O vymazání Vašeho kontaktu budete informováni emailem.


Právní podmínky

Prodávající neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací, a to ve vztahu k obchodovatelnosti nebo vhodnosti výrobků.
Prodávající neručí a nenese odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací zobrazených na stránkách.
Fotodokumentace k výrobkům je pouze ilustrativní a prodávající neručí za chyby ve vyobrazení.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v informacích, materiálu, vybavení, technických podmínkách nebo v modelech výrobků.
Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené přístupem na tyto stránky nebo na stránky odkazující.
Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je odkazováno.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.9.2012.


created by ArtFocus